اخبار

جزئیات و اهداف طرح های اشتغالزای ذیل برنامه سیاست های فعال بازار کار

اهمیت ایجاد اشتغال در ایجاد ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیرقابل انکار است. توجه هر چه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه گردد، بنابراین ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای تازه واردین به بازار کار بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار در کنار صیانت از اشتغال موجود کشور، از جمله دغدغه هایی است که طی چند سال اخیر دولت در قالب برنامه های توسعه ای جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار، طرح ها و سیاست های اشتغالزایی متعددی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده است.

در این راستا وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحرک بخشی در بازار کار جهت ایجاد فرصت های شغلی به ویژه برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و کاهش نرخ بیکاری استان های با نرخ بیکاری بالا و مرزی ، طرح و اقداماتی برای توسعه فرصت های شغلی از جمله مداخلات سیاستی و فعال بازار کار و حمایتی به صورت عملیاتی مورد توجه قرار داده که این طرح و اقدامات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی انجام خواهد شد  و بار مالی ناشی از اجرای این طرح ها از محل بند « الف » تبصره 18 قانون بودجه تأمین اعتبار شده است.

 

لذا سیاست های فعال بازار کار مختصراً به شرح ذیل تشریح می شود و انتظار این است آن بنگاه بزرگ اقتصادی از این ظرفیت قانونی ایجاد شده بهرمند شود .  

 

1)  طرح پرداخت یارانه دستمزد :

نشانی سایت:                                                      http://pyd.mcls.gov.ir

اهداف طرح :

1)     کاهش هزینه های بکارگیری نیروی کار جدید برای کارفرما .

2)     افزایش فرصت اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار .

3)     حمایت از ارتقاء تولید داخلی و رقابت پذیری در بنگاههای اقتصادی .

4)     ارتقاء سطح سرمایه انسانی کارگاههای فعال بخش خصوصی و تعاونی در مناطق کم برخوردار .

5)     حمایت از بنگاههای بخش های تعاونی و خصوصی به شدت آسیب دیده از پدید شیوه ویروس کرونا .

در این طرح کارفرمایان بنگاههای اقتصادی دارای مجوز از  مراجع رسمی و کد کارگاهی تأمین اجتماعی در تمامی بخش های مختلف اقتصادی ( صنعت،کشاورزی و خدمات ) در صورت بکارگیری نیروی کار جدید با حداکثر سن 37 سال و دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر تا سقف 12 ماه مشمول پرداخت یارانه دستمزد به ازاء هر جوینده کار معادل 30 درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار متناسب با سال اجرای طرح می باشد.

 

2) طرح مشوق بیمه ای:

نشانی سایت :                     https://moshavegh.mcls.gov.ir

اهداف طرح :

1)     تحرک بخشی به بازار کار .

2)     حمایت از کارفرمایان و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از پدیده شیوع ویروس کرونا .

3)     ایجاد اشتغال با ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاههای تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار جدید .

در این طرح کارفرمایان بنگاههای اقتصادی دارای مجوز از مراجع رسمی و کد کارگاههای تأمین اجتماعی در تمامی بخش های مختلف اقتصادی ( صنعت ،کشاورزی و خدمات )در صورت بکارگیری نیروی کار جدید با حداکثر سن 38 سال و دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر مشمول استفاده از مشوق بیمه ای به مدت 2 سال خواهند بود .

در این طرح مشوق بیمه ای معادل حق بیمه سهم کارفرما به علاوه 3 درصد سهم بیمه بیکاری ( در مجموع به میزان 23 درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورایعالی کار ) مدنظر گرفته شده در چارچوب دستورالعمل های مربوطه ماهانه از سوی دولت ( وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی به عنوان دستگاه هماهنگ کننده ) به حساب کارفرما واریز می شود.

 

طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی:

نشانی سامانه کارورزی :                      https://karvarzi.mcls.gov.ir

اهداف طرح :

1)     افزایش اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط برای ورود به بازا رکار .

2)     ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان .

3)     ارتقای اخلاق و صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان .

4)     فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به کارگاه .

5)     کاهش هزینه بکارگماری نیروی کار برای کارفرما .

 

در این طرح کارفرمایان بنگاههای اقتصادی دارای مجوز از مراجع رسمی و کد کارگاهی تأمین اجتماعی در تامین بخش های مختلف اقتصادی ( صنعت،کشاورزی و خدمات) می توانند از بین کلیه دانش آموختگان دانشگاهی دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با حداکثر سن 35 سال در قالب دوره مقدماتی کارورزی به مدت 3 ماه انعقاد قرارداد نمایند . در طول دوره مقدماتی کارورزی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نمی باشند و با هزینه دولت تحت پوشش بیمه حوادث و بیمه مسئولیت قرار می گیرند و کمک هزینه به تناسب حضور کارورز برای دوره مقدماتی به صورت ماهیانه برای مقطع کارشناسی ( 5 میلیون ریال ) ، مقطع کارشناسی ارشد ( 6 میلیون ریال ) و دکترا ( 7 میلیون ریال ) در چارچوب دستورالعمل های مربوطه ماهیانه از سوی دولت ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه هماهنگ کننده ) به حساب کارورز واریز می شود .

 

 

 
 

۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید