نظرسنجی

کدعنوانتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت
840نظر سنجی 1۳۰ شهریور ۱۴۰۰۳۰ مهر ۱۴۰۰
839نظر سنجی از ارباب رجوع۲۰ اَمرداد ۱۴۰۰۲۰ شهریور ۱۴۰۰
814نظرسنجی امور تعاون۲۳ اَمرداد ۱۳۹۹۲۴ اسفند ۱۴۰۰
432نظرسنجی خدمت شماره 13011043000 بازرسی کار۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
430نظرسنجی خدمت شماره 13011042000 ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی۱ مهر ۱۴۰۰۱ اسفند ۱۴۰۰
428نظرسنجی خدمت شماره 17011041000 برگزاری رقابت های ورزشی کارگران۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
426نظرسنجی خدمت شماره 13011040101 صدور مجوز کاریابی-خارجی۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
424نظرسنجی خدمت شماره 13011040100 صدور مجوز کاریابی-داخلی۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
422نظرسنجی خدمت شماره 13011040000 صدور مجوز کاریابی۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
420نظرسنجی خدمت شماره 10011039000 صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
418نظرسنجی خدمت شماره 19071038000 رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
416نظرسنجی خدمت شماره 13011037000 ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
414نظرسنجی خدمت شماره 13071036000 ثبت و نظارت بر تعاونی۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
412نظرسنجی خدمت شماره 13011035000 صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
410نظرسنجی خدمت شماره 10011034000 صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
408نظرسنجی خدمت شماره 19011033000 ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
406نظرسنجی خدمت شماره 19051032000 تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
404نظرسنجی خدمت شماره 19091031000 معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
402نظرسنجی خدمت شماره 19091030000 احراز صلاحیت متقاضیان۱۹ اسفند ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۴۹۸
401نظر سنجی 11۱۶ اسفند ۱۳۹۷۳۰ دی ۱۳۹۹
126نظرسنجی1۱۰ فروردین ۱۳۹۵۱۵ اسفند ۱۳۹۸
58نظرسنجی۱۰ فروردین ۱۳۹۵۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵