اداره اشتغال اتباع خارجی

اشتغال

​درباره اداره اشتغال اتباع خارجی

تیک هدف واحد اشتغال اتباع خارجی 
ساماندهی و نظارت بر اشتغال اتباع خارجی

 

تیک دامنه کاربرد واحد :  
 اتباع خارجی شاغل در سطح استان هرمزگان

 

تیک مسئولیت های واحد اشتغال اتباع خارجی :
برای اجرای قوانین مربوط به صدور روادید با حق کار ، تمدید ، تجدید و ابطال پروانه کار ، و امور حقوقی مرتبط مسئولیت های ذیل بر عهده واحد اشتغال اتباع خارجی گذارده شده است.

قوانین و مقررات

تیک ماده 120 قانون کار :اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .

 

تیک تبصره : اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند .
الف ) اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .
ب ) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .
ج ) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی بشرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

 

تیک ماده 121 قانون کار : وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :
الف ) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده بکار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد 

راهنمای مراجعین

تیک الف ) نحوه صدور روادید با حق کار (ویزای F)


1 - مراجعه کارفرما به واحد اشتغال اتباع خارجی - کنترل مدارک کارفرما و تبعه خارجی
2 - اصل گذرنامه تبعه خارجی دارای روادید معتبر به منظور رویت و یا تصویر آن به تایید نیروی انتظامی و یا اداره کل کار و امور اجتماعی استان رسیده است .
3- ارائه درخواست کتبی مبنی بر درخواست صدور روادید با حق کار با امضاء مجاز
3 - تکمیل یک نسخه پرسشنامه اطلاعات اولیه مربوط به کارفرمایان
4 – تکمیل 3 نسخه پرسشنامه درخواست اشتغال اتباع خارجی در کشور
5 – تکمیل فرم تعهد کارفرما
6 – تکمیل 2 نسخه پرسشنامه اطلاعات فردی
7 – اصل مدارک شرکت - روزنامه رسمی - آگهی تاسیس و آخرین تغییرات آن - اساسنانه ( شرکت هایی که دارای سابقه قبلی در این اداره کل می باشند ، ضمیمه نمودن آخرین تغییرات روزنامه رسمی الزامی است )