اداره توسعه کارآفرینی

توسعه کارآفرینی

تیک  اجرای برنامه های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه به منظور ایجاد و توسعه نهادهای پشتیبان مالی و حمایتیجهت توسعه فعالیت های کار آفرینی در استان.

تیک ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات کار آفرینان، سازمانها و بنگاههای کارآفرین استان با همکاری سایر دستگاههای استانیو واحد های ستادی ذیربط.

تیک توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی با همکاری سایر دستگاههای استانی در راستای اهداف وزارتخانه.

تیک برنامه ریزی به منظور ایجاد وساماندهی کانونهای کار آفرینی استانی به منظور انسجام بخشی به کار آفرینی متناسب با نیازها و مزیت های ملی و استانی.

تیک ارائه خدمات مشاوره ای و تسهیلات لازم به کارآفرینان در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط از طریق ایجاد

تیک مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کار آفرینی در استان.

تیک تهیه و تنظیم و ارائه برنامه های آموزش تخصصی مورد نیاز کارآفرینان استان بر اساس مزیتهای منطقه ای و فراهمنمودن امکانات لازم جهت اجرای برنامه های مزبور با همکاری و هماهنگی واحدهای ستادی ذیربط.

تیک اجرای مصوبات و بسته های حمایتی در زمینه فعالیت های کارآفرینی در استان.

تیک همکاری با رسانه های گروهی محلی و منطقه ای به منظور اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ کارآفرینیبا همکاری و هماهنگی واحد های ستادی ذیربط.

تیک فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب آحاد مردم ، سرمایه گذاران ، خیرین و کارآفرینان به سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذار کارآفرینی استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود.

تیک همکاری با مراکز رشد پارک علم و فناوری استانی و منطقه ای در خصوص طرحهای نوآور و ایده های جدید.

تیک برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر استانی.

عنوان خدمت: 

تشکیل کانون کارآفرینان برتر استان


حوزه  مدیریت کارآفرینی و اشتتغال 

نام اداره :   اداره توسعه کارآفرینی


شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت :   کانون کارآفرینان استان ، مجموعه ای است متشکل از کارآفرینان برتر ، صاحبنظران و کارشناسان حوزه کارآفرینی استان که بطور مستقل و غیر دولتی به عنوان اتاق فکر حوزه کارآفرینی استان تشکیل می گردد.


روند اجرای خدمت (گردش کار) : تا زمان تصویب لایحه پیشنهادی ((سازمان نظام کارآفرینی جمهوری اسلامی ایران )) و ابلاغ آن ، مسئولیت امور دبیرخانه ، برنامه ریزی و تشکیل جلسات کانون و انتخاب 6 نفر اعضای هیات رئیسه کانون بر عهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد بود . در ابتدا از تمامی کارآفرینان برتر استان در حوزه های مختلف جهت عضویت در کانون دعوت شده و پس از برگزاری اولین جلسه 6 نفر به عنوان منتخبین کارآفرینان جهت عضویت در هیأت امنا انتخاب میشوند . به پیشنهاد مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و تایید معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار نیز دبیر و رئیس کانون مشخص میشوند .در ادامه نیز با تشکیل کارگروههای تخصصی کانون کارآفرینان، متقاضیان عضویت در کانون  در این کارگروههای تخصصی ساماندهی میشوند . دبیر و اعضای کارگروه­های مختلف به پیشنهاد رئیس کانون و یا دبیر هیات امنا و در مواقع لزوم مستقیما" از سوی هیات امنا نیز انتخاب خواهند شد.


قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :  تا زمان تصویب لایحه پیشنهادی ((سازمان نظام کارآفرینی جمهوری اسلامی ایران )) و ابلاغ آن دستورالعمل فعالیت کانونهای کارآفرینی کشور که مشتمل بر 9 ماده و 8 تبصره میباشد قابلیت اجرایی دارد .


مدت زمان لازم برای انجام خدمات :  جلسات هیأت امنا حداقل هر 2 ماه یکبار و جلسات کانون هر ماه یکبار برگزار می گردد. و کارگروه­های تخصصی می­توانند به­صورت دو هفته یکبار تشکیل جلسه دهند.


فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت :  فرمهای عضویت در کانون کارآفرینان استان توسط دبیرحانه کانون تهیه شده است ( نمونه فرم پیوست می باشد و در سایت  کانون به ادرس   http://karafarinkh.ir/ قرار داده شده است


مدارک لازم جهت دریافت خدمت :  تمامی کارآفرینان استان ،  اساتید برجسته و اعضای هیات علمی دانشگاه­های استان که دارای فعالیت­های برجسته در حوزه کارآفرینی هستند،نمایندگان تشکل­ها و سازمان­های غیردولتی  (NGO)استانی فعال در حوزه کارآفرینی ومسئولین کارشناسان و نمایندگان سازمان­ها و ادارات دولتی حامی حوزه کارآفرینی حسب ارتباط موضوعی جلسات اتاق فکر

 در صورت تمایل و تکمیل فرم عضویت در کانون، میتوانندعضو کانون کارآفرینان استان گردند .

***  دستورالعمل تعرفه خدمات شرکتهای مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

 

*** فرایند صدور مجوز مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

*** طرح راه اندازی کافه کارآفرینی

 


 عنوان خدمت:  صدور مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

1.     

حوزه  مدیریت کارآفرینی و اشتغال 

نام اداره :   اداره توسعه کارآفرینی 

2.     

شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت : شورای عالی اشتغال در تیر ماه 1391 و به استناد بند 4 شرح وظایف شورای عالی اشتغال و بند 37 امور اقتصادی سند چشم انداز 20 ساله کشور ، بند ((و)) ماده 2 چارچوب نهادی علم ، فناوری و نوآوری نقشه جامع علمی کشور،ماده 21 قانون برنامه چهارم و 80 برنامه پنجم توسعه و به منظور ارائه مشاوره های تخصصی مبتنی بر دانش کاربردی و نوآوری به متقاضیان احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی حسب ظرفیتها و مزیتهای نسبی ، نهفته و رقابتی استانها آیین نامه اجرایی ((تاسیس مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی )) را تصویب نمود که هدف آن ایجاد ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیت های کارآفرینی نوآور محور استان با تولید سرانه ناخالص داخلی استانها می باشد .

3.     

روند اجرای خدمت (گردش کار) : با تعیین شرایط خاص جهت صدور مجوز تاسیس این مراکز ، کلیه متقاضیان واجد الشرایط پس از ارائه مدارک لازم به دبیرخانه این مراکز (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ) و رسیدگی اولیه در این اداره کل توسط تیم کارشناسی متشکل از نمایندگان اعضای هیات فنی دفاتر مشاوره مورد بررسی قرار می گیرد و متقاضیان واجد شرایط  برای بررسی نهایی و تأیید صلاحیت علمی و فنی متقاضی به جلسه هیأت فنی مراکز مشاوره ارسال می گردد

 در صورت تایید نهایی درخواست متقاضی توسط هیات فنی و ارائه مدارک لازم توسط وی مجوز مرکز صادر می گردد.

4.     

قوانین و مقررات مربوط به ارائه خدمت :   یین نامه اجرایی تاسیس مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در استانها در 9 ماده و 17 تبصره تدوین و در تاریخ 19/04/90 به تصویب شورای عالی اشتغال رسیده است .

5.     

بر طبق دستورالعمل مذکور جلسات هیات فنی ماهانه برگزار می گردد.

6.     

فرم های مورد نیاز برای انجام خدمت : فرم خاصی نیز برای این خدمت پیش بینی نشده است .ولی متقاضیان باید مدارک و مستندات تعیین شده در دستورالعمل را ارائه دهند

7.     

مدارک لازم جهت دریافت خدمت :  متقاضیان مجوز لازم است از شرایط عمومی زیر برخوردار باشند:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور

2- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر

3 -  داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(برای آقایان)

4 - عدم اشتغال در نهادها، شرکتها، موسسات و دستگاههای اجرایی دولتی، شبه دولتی و وابسته به دولت

5 - لزوم تامین مکان متناسب با حوزه فعالیت و ارائه نشانی دقیق آن (با تایید هیات فنی)

تبصره: اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه و برگزیدگان جشنوارههای کارآفرینی وزارت و همچنین کارآفرینان منتخب جشنواره های ملی کارآفرینی از قاعده بند 4 مستثنی هستند.

متقاضیان مجوز لازم است از شرایط تخصصی زیر برخوردار باشند:

1-  متقاضی باید دارای مدرک دکتری تخصصی در فعالیت مورد مشاوره با 3 سال سابقه مفید اجرایی و تحقیقات کاربردی در همان زمینه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدرک کارشناسی ارشد با 5 سال و یا کارشناسی با 7 سال سابقه مفید اجرایی و تحقیقات کاربردی در همان زمینه باشد.

2- سایر اعضای کادر فنی و تخصصی، حداقل دو نفر با مدرک کارشناسی ارشد با 3 سال سابقه یا کارشناسی با 5 سال سابقه فعالیت در رشته های مرتبط انتخاب و به کار گرفته شوند.

3- متقاضی موظف است اسامی کادر فنی و تخصصی مرکز را همراه با کپی برابر با اصل مدارک تحصیلی و تخصصی و سایر مستندات به اداره کل ارائه نماید.