میز خدمت الکترونیک

میز خدمت الکترونیک

 ردیف  عنوان خدمت  شناسنامه خدمت جزئیات و فلوچارت خدمت  سامانه اینترنتی  اطلاع رسانی الکترونیک  ارسال نظر
 1 احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (افراد مشمول هدفمندی یارانه ها) (19091030000) info icon help icon site icon site icon comment icon
 2  معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات (19091031000) info icon help icon site icon site icon comment icon
 3  تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور (19051032000) info icon help icon site icon site icon comment icon
 4 ایجاد پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه (19011033000)
info icon help icon site icon site icon comment icon
 5  صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی (10011034000) info icon help icon site icon site icon comment icon
 6 صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی (13011035000) info icon help icon site icon site icon comment icon
 7  ثبت و نظارت بر تعاونی (13071036000) info icon help icon site icon site icon comment icon
 8  ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی (13011037000) info icon help icon ــ site icon comment icon
 9  رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری (19071038000) info icon help icon ــ site icon comment icon
 10  صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000) info icon help icon site icon site icon comment icon
 11  صدور مجوز کاریابی (13011040000) info icon help icon site icon site icon comment icon
 12  صدور مجوز کاریابی-داخلی (13011040100) info icon help icon site icon site icon comment icon
 13  صدور مجوز کاریابی-خارجی (13011040101) info icon help icon site icon site icon comment icon
 14  برگزاری رقابت های ورزشی کارگران (17011041000) info icon help icon site icon site icon comment icon
 15  ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (13011042000) info icon help icon site icon site icon comment icon
 16  بازرسی کار (13011043000) info icon help icon ــ site icon comment icon


<