تماس با ما

 

بندرعباس، گلشهر جنوبی، بلوار امام خمینی (ره) ، رسالت، اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان هرمزگان

 

 ردیف عنوان
آدرس
شماره تلفن
1  اداره کل تعاون, کار ورفاه اجتماعی استان هرمزگان
 بندرعباس. خیابان امام. گلشهر شمالی
 07633661762-5
 2  اداره تعاون, کار و رفاه اجتماعی شهرستان بندرعباس
 بندرعباس. پایگاه هوایی
07633667502-4
 3 مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 بندرعباس. خیابان امام . رسالت شمالی
 07633689288
 4  مجموعه ورزشی کارگران
 بندرعباس. بلوار امام حسین (ع)
 07633704133
 

تلفن: 7633661762،63،65

نمابر: 07633661764

کدپستی: 7916864749

 صندوق پستی: 4573-791454

 ایمیل: kar_hormozgan@yahoo.com

آدرس سایت: hormozgan.mcls.gov.ir