لیست مدیران و روسای ادارات ستادی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان

  لیست مدیران و روسای ادارات ستادی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان 
ردیف  نام نام خانوادگی عنوان پست سازمانی  شماره تماس
1 هادی ابراهیمی مدیر کل 076-33669269
2 کیامرث  برخورداری مدیر اجتماعی 076-33661762
3 سیما مرادی مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی 076-33661762
4 مونا  علوی مدیر اشتغال و توسعه کارآفرینی 076-33661762
5 فرشید
رضایی مدیر تعاون 076-33661762
6 وحیده شاهی  مدیر روابط کار 076-33661762  

7                         مسعود                   شکاری                     مدیر اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی بندرعباس          33667826-076

8                         عباس                  رمضانی                   رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی بندرلنگه         44242103-076

9                         فیروزه                  میرابی                    رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میناب           42214091-076

10                       اسمعیل                ناصح                     رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی رودان             42886990-076

11                       علی                     سیاحی                   رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی جاسک           42522022-076

12                      سعید                   نیکویی                    رئیس اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی حاجی آباد       35423296-076

13                       بهرام                  فولادچنگ                  سرپرست نمایندگی تعاون، کار ورفاه اجتماعی بستک  44325025-076

14                       ادریس                 دهدار                     رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی پارسیان           44627150-076

15                     حسن                   سازگار                      سرپرست اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی قشم                35226069-076

16                     نواب                      بینایی                   سرپرست اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی بندرخمیر          33221716-