افتتاح واحد همیار کارکنان در شرکت پالایش نفت بندرعباس

افتتاح واحد همیار کارکنان در شرکت پالایش نفت بندرعباس 13

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

افتتاح واحد همیار کارکنان در شرکت پالایش نفت بندرعباس 12

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

افتتاح واحد همیار کارکنان در شرکت پالایش نفت بندرعباس 11

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

افتتاح واحد همیار کارکنان در شرکت پالایش نفت بندرعباس 10

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

افتتاح واحد همیار کارکنان در شرکت پالایش نفت بندرعباس 8

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

افتتاح واحد همیار کارکنان در شرکت پالایش نفت بندرعباس 7

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

افتتاح واحد همیار کارکنان در شرکت پالایش نفت بندرعباس 6

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

افتتاح واحد همیار کارکنان در شرکت پالایش نفت بندرعباس 5

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

افتتاح واحد همیار کارکنان در شرکت پالایش نفت بندرعباس 4

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید