انعقاد تفاهم نامه همکاری توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه کار و تلاش فی مابین ستاد اقامه نماز استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و انتصاب اعضای جدید شورای اقامه نماز اداره کل

انعقاد تفاهم نامه همکاری توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه کار و تلاش فی مابین ستاد اقامه نماز استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و انتصاب اعضای جدید شورای اقامه نماز اداره کل

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه همکاری توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه کار و تلاش فی مابین ستاد اقامه نماز استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و انتصاب اعضای جدید شورای اقامه نماز اداره کل

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه همکاری توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه کار و تلاش فی مابین ستاد اقامه نماز استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و انتصاب اعضای جدید شورای اقامه نماز اداره کل

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه همکاری توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه کار و تلاش فی مابین ستاد اقامه نماز استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و انتصاب اعضای جدید شورای اقامه نماز اداره کل

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه همکاری توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه کار و تلاش فی مابین ستاد اقامه نماز استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و انتصاب اعضای جدید شورای اقامه نماز اداره کل

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه همکاری توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه کار و تلاش فی مابین ستاد اقامه نماز استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و انتصاب اعضای جدید شورای اقامه نماز اداره کل

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه همکاری توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه کار و تلاش فی مابین ستاد اقامه نماز استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و انتصاب اعضای جدید شورای اقامه نماز اداره کل

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه همکاری توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه کار و تلاش فی مابین ستاد اقامه نماز استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و انتصاب اعضای جدید شورای اقامه نماز اداره کل

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه همکاری توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه کار و تلاش فی مابین ستاد اقامه نماز استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان و انتصاب اعضای جدید شورای اقامه نماز اداره کل

سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید