بازدید مدیرکل فرهنگی وزارت ‌‌و دکتر ابراهیمی ‌وهیات همراه از شرکت فولاد هرمزگان مهرماه ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل فرهنگی وزارت ‌‌و دکتر ابراهیمی ‌وهیات همراه از شرکت فولاد هرمزگان مهرماه ۱۴۰۰

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل فرهنگی وزارت ‌‌و دکتر ابراهیمی ‌وهیات همراه از شرکت فولاد هرمزگان مهرماه ۱۴۰۰

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰

رسانه جدید

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل فرهنگی وزارت ‌‌و دکتر ابراهیمی ‌وهیات همراه از شرکت فولاد هرمزگان مهرماه ۱۴۰۰

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید